Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa - na czas montażu reklam

blog o reklamie

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa na czas montażu reklamy?

 

Pobierz ze strony Urzędu Miasta Poznania Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem handlu i reklam) - www.bip.poznań.pl wniosek o zajęcia pasa ruchu, wydrukuj, czytelnie go wypełnij i nie zapomnij podpisać.

 

Do wniosku dołącz koniecznie:

1. szczegółowy plan — rysunek — sytuacyjny wynikający z miejsca zajętego na poczet montażu reklamy na budynku

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu i jego zmiany 3. dokładny szkic reklamy – to jest wizualizacja przestrzenna umieszczenia obiektu reklamowego.

3. Następnie zgłoś się do twojego urzędu miasta lub gminy i złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami... Otrzymasz od urzędnika potwierdzenie złożenia wniosku. Adverta tj. my może to załatwić za Ciebie Inwestorze-w ramach realizacji reklamy. 

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-z-wyjatkiem-handlu-i-reklam,1812/

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego – jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego. Stawki opłaty za zajęcie 1m kwadratowy pasa drogowego określonej uchwałą miasta lub danej gminy. Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta.

 

 

 

Organ, do którego się zgłosić w Poznaniu w tej sprawie; Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09. Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto), +48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 90 (Jeżyce), + 48 61 628 65 78 (Wilda). Opłaty Wniosek nie podlega opłacie skarbowej!!! Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 2, § 4, § 5 Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Aktualne stawki znajdziesz na:

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xci-1749-viii-2023-z-dnia-2023-10-24,91985/

Termin i sposób załatwienia — wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna udzielenia gody na zjecie pasa ruchu na poczet montażu reklamy.

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania; do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

KARY! W przypadku zajęcia pasa drogowego samowolnie bez wymaganych dokumentów urząd orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego i nakłada opłaty karne w wysokości 1000% należnej opłaty za zajęcie pasa ruchu.

 

Obsługa interesantów przez urzędników merytorycznie kompetentnych – osobiście, ale i telefonicznie w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7:30 – 15:00. W środę urzędnicy są w terenie. Składać korespondencji i dokumentów w Zarządzie Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak 17, 61-623 Poznań — w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30

 

Najwązniejsza jest tu definicja Pasa drogowego grunt wydzielony liniami granicznymi. Zlokalizowane są w nim: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Pas drogowy obejmuje również przestrzeń nad i pod powierzchnią gruntu. W skład pasa drogowego wchodzi również chodnik. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (np. drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji) powinna wynosić: co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.

 

Sławomir Wiśniewski

Adverta - reklamy na bydynkach.

https://www.adverta.com.pl/

tel. 696 655 786

 

Współpracujemy
icon

Kontakt

Adverta
Sławomir Wiśniewski


ul. Traugutta 34, lok. 9
60-194 Poznań
NIP: 7791607824

+48 696 655 786

s.wisniewski@adverta.poznan.pl